Henkinen mentorointi

Avartuva Ihmiskuva ry:n hallituksen jäsenen Pauli Liikalan 7.6.2018 Facebookiin perustama ryhmä.

Ryhmä on tarkoitettu henkistä mentorointia varten. Voimme keskustella tässä ryhmässä kaikista henkiseen kehitykseen liittyvistä asioista vapaasti. Mukana on sekä mentoreita että mentoroitavia nuoria.

Ryhmän ensimmäinen tapaaminen on Avartuva Ihmiskuva ry:n tiloissa Uudenmaankatu 33 25.6.2018 kello 17-21.

Metropolia ammattkorkeakoulussa tehty mentorointiopas

Pauli tarkoittaa henkisellä mentoroinnilla keskusteluja seuraavista henkisistä kokemuksista, joita nämä nuoret henkilöt ovat kohdanneet:

– telepatiasta
– selvätietoisuudesta
– selväkuulosta
– selvänäöstä
– selvätuntoisuudesta
– entisistä elämistä
– enkeleistä
– luonnonhengistä
– vainajien hengistä
– ufoista
– humanoideista
– kummituksista
– tarrahengistä
– muista henkisistä kokemuksista

Ajatuksena on se, että jokaiselle mentoroitavalle löytyy mentorikummi, jonka kanssa käydään ensimmäiset keskustelut. Mentorikummi voi sitten ohjata mentoroitavan ryhmämme muiden mentoreiden puoleen sen mukaan mistä henkisistä kokemuksista mentoroitava haluaa keskustella. Se edellyttää puolestaan jonkinlaista kokemuspankkia mentoreista, eli missä asioissa mentoroitavat voivat kääntyä jokaisen meistä puoleen.