Adele Ara -kanavoinnit


Avartuva Ihmiskuva ry:n tiloissa kokoontunut Adele Ara -lukupiiri sai toteutettua tavoitteenaan olleen kirjan julkaisemisen 26.5.2017.

Ensimmäinen lukupiirin tapaaminen oli 16.9.2016 ja kirjoitusten tuli olla valmiina 16.3.2017 mennessä. Lähtökohtana oli antaa mahdollisimman paljon vapautta kirjan kirjoittajille. Tämä tuo kirjaan valitettavasti yhtenäisyyden puuttumista.

Kirjasta osa on kanavoitua. Kirjoittajat ovat kirjoittaneet osuutensa itse ja keränneet itse mukaan osuuteensa haluamansa määrän Fantasiaa. Sopimus kanavoidun Fantasiaa-tekstin käyttämisestä lainauksina tehtiin 9.12.2016.

Kirjaa koottiin noin puoli vuotta, josta kirjoittajien kokoaminen vei noin kolme kuukautta ja kirjan kirjoittamiseen annettu aika oli noin kolme kuukautta. Tarkoitus on ollut, että kirjoittajat kirjoittivat osuutensa käyttäen haluamallaan tavalla Fantasiaa, mutta tapaa ei määritelty etukäteen. Kirjan kirjoittajien tehtävänä on ollut poimia kirjaan Fantasiasta haluamiaan kohtia.

Etenkin kirjan uudemmat Fantasiaa-tekstit saattavat olla haastavia. Ne vaativat lukijalta erottelukykyä ja taitoa erottaa itselleen sopiva totuus. Tekstejä ei ole muokattu keskenään yhdenmukaisiksi, vaan ne esittävät erilaisia näkemyksiä, joita voisi verrata abstraktiin taiteeseen. Fantasiaa ei niinkään pyri opettamaan kuin saamaan lukijansa miettimään valintojaan ja totuuksiaan. Jokaiselle kuuluu oikeus omaan totuuden tulkintaansa. Siksi kirjassakaan ei ole ollut tarkoitus esittää kaikille sopivaa totuutta, vaan erilaisia totuuksia. Kirjasta löydettävät tulkinnat todistavat ihmisten omista totuuksista asettuen itsenäisinä Fantasiaa-tekstin useiden näkökulmien rinnalle. Fantasian lisäksi myöskään ihmisten käsityksiä ei ole tarkoitettu ilman harkintaa hyväksyttäväksi.

Keskuudessamme on nyt paljon ihmisiä, jotka ovat paljon enemmän kuin pelkkä ihmissielu ja jotka ovat kykeneviä tekemään niitä isoja asioita, joita maapallon pelastamiseen tarvitaan: opettamaan todellisen rakkauden merkitystä kanssaan oleville ihmisille.

Toivomme kirjan onnistuvan auttamaan lukijaa oivaltamaan: ”Olen osa suurempaa ja minulla on taivaassa läheisiä ystäviä, jotka ovat valmiita auttamaan minua kaikessa. En ole yksin enkä ole koskaan ollut. En ole pieni ja läheisten ystävieni avulla voin olla kykenevä tekemään kaiken, mikä on minulle tärkeää.”

Kun Fantasiaa kannustaa ihmistä ”kasvamaan”, se tarkoittaa kannustamista ihmistä näkemään, mitä hän todellisuudessa on. Henkiolentoja on muitakin ja heihin voi saada yhteyden. Ellei itse saa suoraa yhteyttä, kirjoista voi oppia käyttämällä intuitiota, jonka hallinta johtaa arjen viisauteen.

Keitä me sitten olemme? Se on viisaimpia kysymyksiä, mitä voi esittää. Kysymys on vastaus. Tehtäväsi on selvittää, kuka olet. Fantasiaa on yhtenä muistuttamassa.