TYÖPAJA ”Kohdun energeettinen puhdistus, esi-isien sukujuurten parantaminen / WORKSHOP ”Energetic cleansing of the womb. Healing of the ancestral lineage” 

Päiväys ja aika
ma 16.10.2023, 18:30 - 21:00
Tapahtumapaikka
Seitsentähtisali, Uudenmaankatu 33, Helsinki
AINUTLAATUINEN erittäin erityinen tapahtuma, jota ei kannata missata!
A UNIQUE very special event not to be missed!
🪷✨

”Kun naiset kokoontuvat yhteen, syntyy parantavaa ja hoitavaa energiaa.”

”Tässä työpajassa, rakkauden ja rentoutumisen tilassa, suoritamme rituaalin esi-isiemme auttamiseksi. Se on rituaali kohdun energeettiselle puhdistukselle, joka täyttää sen terveydellä, rakkaudella ja hyvinvoinnilla samanaikaisesti.”🙏🏼 💖

/ ”When women come together, a healing and nurturing energy is created.”

”At this workshop in the space of love and relaxation we will perform a ritual to help our ancestors. It will be a ritual for the energetic cleansing of the womb, filling it with health, love and prosperity at the same time.”

”Kohdun puhdistaminen on yksi tehokkaimmista tavoista tukea ja ylläpitää naisen kehoa ja energiatasoa. Fysiologisena elimenä kohtu on erinomainen voiman ja luonnollisen energian lähde naiselle, hänen kumppanilleen ja perheelleen. Yksi kohdun tehtävistä on puhdistaa kumppanin negatiivinen energia yhdynnän aikana. Nykyään jokainen nainen tarvitsee tätä käytäntöä ollakseen terve, saadakseen terveitä lapsia ja edistääkseen perheensä ja esi-isiensä hyvinvointia.”

”Cleansing the uterus is one of the most effective ways to support and maintain a woman’s body and energy levels. As a physiological organ, the uterus is an excellent source of strength and natural energy for a woman, her partner and her family. One of the functions of the uterus is to purify the negative energy of the partner during sexual intercourse. Today, every woman needs this practice to be healthy, to have healthy children and to promote the well-being of her family and her ancestral lineage.”

”Tämä työpaja on johdatus pohjoismaisen shamaani Aaylan kohdun puhdistukseen hänen lähimpien opiskelijoidensa ja edustajiensa johdolla.”  https://www.rajatieto.fi/messuosasto/nordic-shaman-aayla/

”This workshop will be an introduction to womb cleansing of the Nordic shaman Aayla, led by her closest students and representatives.” 

https://www.rajatieto.fi/messuosasto/nordic-shaman-aayla/

Ole hyvä ja rekisteröidy WhatsAppin kautta:
+4915510344516 tai sähköposti: angel.contacts01@gmail.com
Christinin kanssa.
Please register via WhatsApp:
+4915510344516 or email: angel.contacts01@gmail.com
with Christin. 🪷
Kokoontuminen ja rekisteröityminen klo 18.30  / Meeting and registration for the event at 18.30

TAPAHTUMA  KLO 19-21 / EVENT AT 19-21

Lahjoitus: 10-15 € / Donation 10-15€